Union of Authors and Performers
Get Union of Authors and Performers essential facts below. View Videos or join the Union of Authors and Performers discussion. Add Union of Authors and Performers to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Union of Authors and Performers

Union of Authors and Performers
Zväz autorov a interprétov populárnej hudby
AbbreviationZAI
Formation1990
TypeMusic organization
HeadquartersBratislava, Slovakia, EU
Location
Region served
Slovakia
Membership
 • Music Fund Slovakia (HF)[1]
 • Slovak Coalition for Cultural Diversity (SKKD)[2]
Official language
Slovak
Chairman
Martin Sarva?
Main organ
ZAI Board
WebsiteZAI.eu.sk

Union of Authors and Performers, or rather Zväz autorov a interprétov populárnej hudby (ZAI), is a Slovak not-for-profit trade organization that works to increase brand recognition of the local music scene and its artists. Headquartered in Bratislava, the union was co-founded by Martin Sarva?, and it is best known for holding the annual ZAI Awards in the country.

History

The origin of the organization dates back to the 1990s, when it produced samplers for new local artists to promote their work on a national level. Apart from that, the association published the Music Report magazine in the region, as well held a music festival called Non Stop Rock Show.[3]

ZAI Awards

Chronological list of annual ceremonies of the ZAI Awards as held by
Union of Authors and Performers (ZAI) in association with Music Fund Slovakia (HF) and IFPI Slovakia (SNS IFPI)
Year Name Date Venue Presenter(s) Producer Broadcaster Ref
1990 ZAI Awards 1991 Hotel Kiev, BA ZAI TBD STV[A] [4]
1991 To be defined TBD --
1992 --
1993 February 1994 BA [5]
1994 February 24, 1995 PKO, BA [6]
1995 March 2, 1996 West Theater, BA HF [7]
1996 Grammy Awards February 13, 1997 NS, BA [8]
1997 March 2, 1998 [9]
1998 Artmedia Awards February 26, 1999 SNS
IFPI
[10]
1999 February 25, 2000 PKO, BA [11]
2000 March 9, 2001 DK Zrkadlový háj, BA Markíza[12] [13]
2001 Aurel Awards
held instead
[14]
2002 [15]
2003 [16]
2004 [17]
2005 [18]
2006 [19]
2007 [20]
2008 Not held [21]
2009 [22]
2010 --
2011 Held biennially April 26, 2012 Hotel Crowne Plaza, BA [23]
2012 --
2013 February 13, 2014 V-klub, BA Hudba.sk[B] National Public Center [24]
2014 --
Notes      Fri      Sat      Thu      Mon BA denotes Bratislava

References

 1. ^ Hudec, Ivan (1997-05-26). "O fonde > ?tatút Hudobného fondu > Rada fondu". Hudobný fond (in Slovak). HF. hf.sk. Retrieved .
 2. ^ "SKKD info > ?lenské organizácie". Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu (in English and Slovak). SKKD. skkd.sk. Retrieved .
 3. ^ Karabová, Henrieta (2014-02-11). "Pre koho bude trinástka astná?". Woman (in Slovak). Lifetime s.r.o. woman.sk. Retrieved .
 4. ^ "Pre?o nemáme Grammy? V?etci to vraj vedia lep?ie... > Tichý bojkot". ?ivot (in Slovak). Ringier Axel Springer Slovakia. 2009-07-18. zivot.cas.sk. Retrieved . I. výr. ceny udelila Rada ZAI r. 1991 v banket. sále hotela Kyjev.
 5. ^ "1994: Rok v kultúre > Február > Hudba". SME (in Slovak). Petit Press. 1994-12-31. sme.sk. Retrieved . V BA boli udelené v 1 de? hne? dvoje hudobné ceny. Maxisuper Awards dostali [...] Cenu Grand Prix ZAI zasa udelili [...]
 6. ^ Pavel, Marián (1995-03-09). "Exspevák skupiny Money Factor Jozef B. sa pokúsil vylúpi? trnavské klenotníctvo". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . [...] v piatok 24. 2. na odovzd. cien ZAI v BA PKO.
 7. ^ TASR, bd (1996-03-04). "V sobotu udelili ceny za pôvodnú tvorbu v oblasti populárnej hudby". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . Výr. ceny ZAI a HF za pôvod. tvorbu v oblasti popul. hudby v r. 1995 odovzdali v sobotu ve?er v BA divadle West.
 8. ^ Hladík, Dalibor (1997-02-15). "Na Grammy West `96 triumfoval Pavol Habera a Grand Prix za výnimo?ný prínos prevzal Elán". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . 5 ví?azstiev z 8 nominácií na výr. ceny ZAI nazvané Grammy West `96 si vo ?tvrtok ve?er z BA divadla NS [...] Záznam [...] vysiela dnes o 20:00 STV1.
 9. ^ Hladík, Dalibor (1998-03-04). "Marika Gombitová odovzdala Miroslavovi ?birkovi Grand Prix ZAI `97". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . [...] väina výr. cien ZAI za r. 1997, ude?ov. v pondelok ve?er na BA NS [...] na kt. ZAI v spolup. s HF odme?uje [...], a tak sa pod 5 cípmi ligoce nápis Grammy Slovensko '97 [...] mô?u do nedele 8. 3., ke? záznam o 22.05 h odvysiela STV2.
 10. ^ Hladík, Dalibor (1999-03-01). "?tyri ceny Hudobnej akadémie skon?ili v rukách Richarda Müllera, Free Faces si po svoje nepri?li". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . [...] sa skon?ilo v piatok ve?er na NS v BA slávnost. odovzdávanie výr. cien HA za r. 1998 [...] Plakety [...] rozdala novokon?tituovaná HA po predch. 8. rokoch, ke? [...] ceny [...] ude?oval ZAI. Okrem neho sa teraz pod hlavi?kou akad. skrýva HF a slov. pobo?ka MFFP.
 11. ^ While the SITA's review from February 28, 2000 reports "Friday" (Feb 25) as the date of the 10th ceremony, the Du?ák's report from March 2, "Thursday" (Feb 24) instead:
 12. ^ For the promoter and broadcaster for the years of 2001-2005, see:
 13. ^ Volouková, Denisa (2001-03-12). "Slovenské Grammy - (?o) bude o rok?". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . V piatok ve?er sa rozdávali ceny HA za r. 2000 [...] ?udia z brand?e [...] v TV Markíza vysvetlili svoju neú?as? [...] I. ?as? ve?era v DK Zrkadlový háj bola [...], diváci priameho TV prenosu z II. ?asti pri?li o [...]
 14. ^ SITA, fa, tm (2002-03-09). "Najviac ocenení Aurel získal Richard Müller". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . Hudobné ceny IFPI SR - s názvom Aurel, v piatok ude?ovali po prvý raz. Po?as slávnost. ve?era v BA Istropolise [...]CS1 maint: Multiple names: authors list (link)
 15. ^ "Aurel 2002". SME (in Slovak). Petit Press. 2003-03-07. sme.sk. Retrieved . Hudobné ceny Aurel 2002. 7. marec, Istropolis - Bratislava.
 16. ^ Rehák, Oliver (2004-03-08). "Aurel 2002". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . Aurel 2003 - 5. marec v TV Markíza o 20:50 h [...] väina ví?azov [...] cien Aurel, kt. mená sme sa dozvedeli v TV prenose.
 17. ^ TASR (2005-03-04). "Smatanová, ?birka a Desmod získali ocenenia Aurel 2004". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . V rodinnej atmosfére sa niesol dne?ný "Aurelovský" ve?er [...] Po?as slávnost. gala ve?era v Istropolise, kt. v priamom prenose odvysielala TV Markíza [...]
 18. ^ "Hlasovanie o cenách Aurel bude verejné". SME (in Slovak). Petit Press. 2005-12-16. sme.sk. Retrieved . V znamení nieko?kých noviniek sa bude nies? ?al?í ro?ník ude?ovania so?iek Aurel 2005, cien SNS IFPI [...] hne? po odvysielaní priameho prenosu z galaprogramu (na STV 22. marca) [...] ?al?ími novinkami bud. ro?níka sú zmena miesta slávnost. galaprogramu i produk. spol. Galave?er bude po prvý raz hosti? ?H v ?iline.
 19. ^ SITA (2007-04-03). "Hudobné ceny Aurel 2006 rozdajú 18. apríla v Martine". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . Po?as slávnost. ve?era na?ivo vystúpia na martinskom Z? [...] Priamy prenos bude od 20:00 vysiela? STV 1. V rámci ?ánrového ve?era rozdajú 15. 4. v BA klube Malý Babylon [...]
 20. ^ SITA (2008-05-26). "Ceny hudobnej akadémie Aurel rozdajú v utorok v divadle West". SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . Priamy prenos bude vysiela? Fun Rádio [...] Kým rozhlas. prenos od?tartuje o 20:00, na internet. stránke rádia budú môc? hudob. fanú?ikovia odovzdávanie cien sledova? u? o hod. skôr. Ako informovala Katarína Vargová zo Street Production, od 19:00 budú v priamom internet. prenose [...]
 21. ^ pan (2009-03-25). "Aurel nebude, zasiahla ho kríza". Korzár, SME (in Slovak). Petit Press. sme.sk. Retrieved . Tento rok sa [...] ceny Aurel ude?ova? nebudú. IFPI, kt. ho ka?doro?ne vyhlasovala, odôvodnila jeho absenciu [...] finan?. problémami [...] M. Valentíková dúfa, ?e tento stav je do?asný. "V budúcnosti nie je vylú?ená mo?nos? usporiada? takéto podujatie raz za 2 roky.
 22. ^ Kvasni?ka, Matú? (2010-04-19). "Zabudnite na Aurela, slovenská IFPI kon?í". PRAVDA (in Slovak). PEREX. kultura.pravda.sk. Retrieved . Aurelov organizovala slov. pobo?ka MFFP (IFPI). Tá u? nefunguje. ,,Od 1. 1. 2010 sme prebrali jej povinnosti. Firma je v likvidácii, zanikne koncom apríla," povedala P. ?ikovská, riadite?. ?eskej IFPI.
 23. ^ For the venue for the year of 2011, use the SME-link.
 24. ^ a b TASR (2014-02-13). "Zväz autorov a interpretov odovzdal výro?né ceny za rok 2013". SME (in Slovak). TASR. teraz.sk. Retrieved . ZAI odovzdal dnes popoludní v BA výr. ceny za r. 2013. Ocenenia [...] si na pôde legendárneho Vé?ka prevzali [...] Zárove? boli vyhlásené aj ceny web. portálu hudba.sk.
 25. ^ "Pre?o nemáme Grammy? V?etci to vraj vedia lep?ie... > Tichý bojkot". ?ivot (in Slovak). Ringier Axel Springer Slovakia. 2009-07-18. zivot.cas.sk. Retrieved . STV odmietala priame prenosy a? do r. 1997; dovtedy vysielala iba záznamy z akcie.

External links

 • ZAI (Official site)

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Union_of_Authors_and_Performers
   
Music Scenes