Tr%C4%85by Coat of Arms
Get Tr%C4%85by Coat of Arms essential facts below. View Videos or join the Tr%C4%85by Coat of Arms discussion. Add Tr%C4%85by Coat of Arms to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Tr%C4%85by Coat of Arms
Tr?by
Tr?by
Battle cryvarious
Alternative name(s)Brzezina, Tr?by II, Tr?by Odmienne, Tuba
Earliest mention1398 (seal), 1388 (record)[1]
Families
337 names
A

Amfor, Amforowicz, Anforowicz.

B

Baraniecki, Bendzi?ski, B?dzi?ski, Bilman, Bir?a?ski, B?eszy?ski, Bdowski, Boles?awski, Brzezie?ski, Brzezi?ski.

C

Chaszajdarowicz, Chaszajewicz, Chleb, Ch?opski, Chodzie?ski, Chwalczewski, Chwaleczewski, Chwaliszewski, Ciarnowski, Ciy?ski, Ciborowski, Ciecicza, Cielica, Cieszeyko, Ciszkiewicz, Czarnowski, Czaszawski, Czaszy?ski, Cza?nicki.

D

Dadziwiowicz, Dadziwi?owicz, Dawidowicz, Dewicz, Dobek, Dobi?ski, Dobkiewicz, Dogel, Dogiel, Doli?ski, Do?uski, Do?uszycki, Dowgielt, Dowgie?t, Dowiakowski, Drombi?ski, Dumi?ski, Dusiacki, Dusiatski, Dusi?tski, Dyaczkowski, Dzieczkowski, Dziewa?towski, Dzimitrowicz.

F

Falczewski.

G

Gabszewicz, Ga?ciewicz, Ga?cilewicz, Gekowicz, Gintowicz, Gintowt, Gintowt-Dziewa?towski, Gnoi?ski, Gorski, Gorzkowski, Goszkowski, Go?ciewicz, Greczyna-Kierdej, Grobicki, Gruzd?, Gryczyn, Grydzewicz.

H

Hasiewicz, Hawryo, Hleb, Horoch, Ho?ciewicz, Hreczycha, Hreczyna-Kierdej, Hryczyn, Hryczyna, Hrydzewicz, Hrydziewicz.

I

Irzykowicz, Iskrzycki, Iwankiewicz, Iwaszkiewicz, Iwaszkowicz.

J

Jaksi?ski, Ja?dybusz, Janakowski, Jardanowski, Jaskold, Jasko?d, Jaszkiewicz, Jaszkowicz, Jawoysz, Jonakowski, Jordan, Jordanowski, Juchnowicz, Jurhiewicz, Juriewicz, Jurjewicz, Jurowiec.[2]

K

Kalina, Kalino, Karaszewicz, Kara?, Kielkiewicz, Kie?kiewicz, Kierdej, Kierklewski, Kirklewski, Kiryk, Klepacki, Klichnowski, Klichowski, Klimczycki, Kolecki, Kole?ski, Kol?cki, Koli?ski, Ko?akowski, Ko?ek, Komajewski, Konkowski, Kosmowski, Kosowski, Koszajewski, Kowienicki, Kowinicki, Kowi?ski, Kownacki, Kownicki, Kowzan, Krakowka, Krakowko, Kramkowski, Krassuski, Kr?kowski, Kronkowski, Krzykawski, Kumajewski, Kumanowski, Kumorowski, Kury?owski.

L

Leonowicz, Lewkowski, Lewonowicz, Lutowie?ski.

?

korski, towie?ski, ?oski, ?uczycki.

M

Ma?ecki, Ma?ejko, Meer, Mejer, Meyer, Michniewski, Michniowski, Michnowski, Mickiewicz, Miekicki, Mielakowski, Mie?akowski, Mi?kicki, Mi?kiski, Miko?ajewicz, Milczycki, Milecki, Mil?cki, Mi?akowski, Mleczko, Mo?ejko.

N

Narbut, Narbutowicz, Narbutt, Naskreniecki, Niewier, Niewodzi?ski.

O

Ocicki, Oczycki, Odyniec, Ordyniec, Osiemborowski, Osowicki, Ossowicki, Ostaniewicz, Ostaszkiewicz, Ostrejko, Ostyk, Ostykowicz, Ostykowski,[3] Oszczowski, Oszmieniec, O?cik, O?cikowicz, O?cikowski, O?mia?owski, O?nia?owski, O?niatkowski, Otffinowski, Otfinowski, Oticz, Otwinowski.

P

Pakoszewski, Pakoszowski, Pankiewicz, Pankowicz, Paszkiewicz, Petrusiewicz, Petruszewicz, Piecek, Pieckiewicz, Pie?kiewicz, Pie?ko, Piekiewicz, Pie?kowski, Pietkiewicz, Pietrusewicz, Pi?tkiewicz, Piwka, Piwko, Piwnicki, P?owia?ski, P?owie?ski, P?owi?ski, Ponkiewicz, Pszonka.

R

Radziwi, Radziwiowicz, Radziwi?owicz, Rakiewicz, Rodowicz, Roguski, Rokosz, Romaszkiewicz, Rozwadowski, Rozwodowski, Rusanowski, Rusianowski, Rusinowski, Russagowski, Russanowski, Rykaczewski, Rzeczkowski.

S

Sadkowski, Sak-Pietkiewicz, Sawaniewicz, Serewicz, Sierewicz, Sierski, Siesicki, Sirewicz, Siwicki, Skrycki, Skulski, Sobocki, Soko?, So?nicki, Stanczykiewicz, Stanilewicz, Stanilewski, Stanis?awowicz, Sta?czyk, Sta?czykiewicz, Stecher, Stojewski, Stojowski, Strza?ka, Syrewicz, Syru?, Szalowski, Szczastny.

?

?wiatorz?cki, ?wi?torzecki, ?wierczowski, ?wierszowski, ?wi?tochowski, ?wi?torzecki, ?wi?toszecki, ?wirszczewski, ?wirszczowski.

T

Tchorak, Tokaczewski, Tokar, Tokara, Tokarski, Tokarzewski, Trabsza, Tr?ba, Tromba, Trumbowicz, Truszowski.

W

Wachill, Wag?ów, Walawski, Wartecki, Warzycki, Wieniarski, Wierszul, Wierszu?, Wierszu?k, Wierzejski, Wiesicki, Wiktorynowicz, Wilam, Winarski, Wincza, Winiarski, Winicz,[4] Wi?cza, W?oczewski, Wnorowski, Wojna, Wojna-Jasieniecki, Wojniesz, Wojniusz, Wojno, Wojnowicz, Wolda, Wo?k, Woyna, Woyno, Wrzescz, Wrzeszcz, Wyczo?kowski, Wylam.

Z

Zbrawski, Zwiachelski, Zwiacholski.

?

?agiel, ?agielewicz, ?ebrawski, ?órawski, ?uk.

CitiesDukla, Jordanów, Krnov, Limanowa, W?grów, Zakliczyn
GminasGmina Lubie?, Gmina Nieborów, Gmina Przygodzice, Gmina Siepraw, Gmina S?awatycze, Gmina Tokarnia

Tr?by (Polish pronunciation: ['tr?mb?], "Horns") is a Polish coat of arms. It was used by many szlachta (noble) families under the Kingdom of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth.

History

The origin of the horn motif lies in the extent of lands conceded being determined by the distance a horn could be heard in all directions.

Blazon

Argent three bugle horns in triangle the mouthpieces conjoined in fess point Sable garnished, virolled and corded Or.

Notable bearers

Notable bearers of this coat of arms have included:

Gallery

Variations

Cities and villages

Other

See also

External links

  • J. Ly?ko?ski. "Belarusian Nobility Coats of Arms".(in English)
  • "Armorial of Belarusian Nobility".(in English)

Bibliography

  • Alfred Znamierowski: Herbarz rodowy. Warszawawiat Ksiki, 2004, s. 172. ISBN 83-7391-166-9.
  • Tadeusz Gajl: Herbarz polski od ?redniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysi?cy nazwisk 55 tysi?cy rodów. L&L, 2007, s. 406-539. ISBN 978-83-60597-10-1.

References

  1. ^ Andrzej Kulikowski: Wielki herbarz rodów polskich. Warszawawiat Ksiki, 2005, s. 306. ISBN 83-7391-523-0.
  2. ^ Antoni Prochaska: Materya?y archiwalne wyj?te g?ównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. J. Sewer Hr. Dunin Borkowski, 1890.
  3. ^ Antoni Prochaska: Materya?y archiwalne wyj?te g?ównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. J. Sewer Hr. Dunin Borkowski, 1890.
  4. ^ Antoni Prochaska: Materya?y archiwalne wyj?te g?ównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. J. Sewer Hr. Dunin Borkowski, 1890.

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Tr%C4%85by_coat_of_arms
   
Music Scenes