Stanis%C5%82aw Zahradnik
Get Stanis%C5%82aw Zahradnik essential facts below. View Videos or join the Stanis%C5%82aw Zahradnik discussion. Add Stanis%C5%82aw Zahradnik to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Stanis%C5%82aw Zahradnik
Stanis?aw Zahradnik in archive

Stanis?aw Zahradnik (born 26 April 1932 in Kojkovice) is a Czech historian of Polish ethnicity. He specializes in the history of Cieszyn Silesia and the region of Zaolzie.

Books

  • T?inecké ?elezárny: období bá?ské a hutní spole?nosti: 1906-1938 (1969)
  • Zaolzia?skie ofiary okupacji hitlerowskiej (1988)
  • Czasopi?miennictwo w j?zyku polskim na terenach Czechos?owacji w latach 1848-1938 (1989)
  • Struktura narodowo?ciowa Zaolzia na podstawie spisów ludno?ci: 1880-1991 (1991)
  • Korzenie Zaolzia (1992, with Marek Ryczkowski)
  • Polacy na Zaolziu w historii, statystyce i dokumentach (1995)

External links


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Stanis%C5%82aw_Zahradnik
   
Music Scenes