16th Central Committee of the Communist Party of China
Get 16th Central Committee of the Communist Party of China essential facts below. View Videos or join the 16th Central Committee of the Communist Party of China discussion. Add 16th Central Committee of the Communist Party of China to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
16th Central Committee of the Communist Party of China

The 16th Central Committee of the Communist Party of China was in session from 2002 to 2007. It held seven plenary sessions. It was set in motion by the 16th National Congress of the Communist Party of China. The 15th Central Committee preceded it. It was followed by the 17th Central Committee of the Communist Party of China.

It elected the 16th Politburo of the Communist Party of China in 2002. There were seven plenary sessions held in the five year period facilitated by the Politburo.

Members

In stroke order of surnames:
 1. Xi Jinping ()
 2. Ma Kai ()
 3. Ma Qizhi (), Hui
 4. Ma Xiaotian ()
 5. Wang Gang ()
 6. Wang Chen ()
 7. Wang Yunlong ()
 8. Wang Yunkun ()
 9. Wang Taihua ()
 10. Wang Lequan ()
 11. Wang Zhaoguo ()
 12. Wang Zhongfu ()
 13. Wang Xudong ()
 14. Wang Qishan ()
 15. Wang Huning ()
 16. Wang Jinshan ()
 17. Wang Jianmin ()
 18. Wang Shengjun ()
 19. Wang Hongju ()
 20. Uyunqimg (), f. Mongolian
 21. Deng Changyou ()
 22. Shi Yunsheng ()
 23. Shi Xiushi ()
 24. Shi Zongyuan (), Hui
 25. Lu Zhangong ()
 26. Tian Fengshan ()
 27. Tian Chengping ()
 28. Tian Congming ()
 29. Bai Lichen (), Hui
 30. Bai Zhijian ()
 31. Bai Keming ()
 32. Bai Enpei ()
 33. Ismail Amat (·), Uygur
 34. Legqog (), Tibetan
 35. Lü Fuyuan ()
 36. Hui Liangyu (), Hui
 37. Zhu Qi ()
 38. Qiao Qingchen ()
 39. Hua Jianmin ()
 40. Doje Cering (?), Tibetan
 41. Liu Jing ()
 42. Liu Qi ()
 43. Liu Yunshan ()
 44. Liu Shutian ()
 45. Liu Dongdong ()
 46. Liu Yongzhi ()
 47. Liu Yandong (), f.
 48. Liu Huaqiu ()
 49. Liu Zhijun ()
 50. Liu Zhenhua ()
 51. Liu Zhenwu ()
 52. Xu Yongyue ()
 53. Xu Qiliang ()
 54. Sun Zhiqiang ()
 55. Sun Jiazheng ()
 56. Mu Xinsheng ()
 57. Su Rong ()
 58. Du Qinglin ()
 59. Li Changjiang ()
 60. Li Changchun ()
 61. Li Zhilun ()
 62. LI Zhaozhuo (), Zhuang
 63. Li Andong ()
 64. Li Keqiang ()
 65. Li Jinhua ()
 66. Li Jianguo ()
 67. Li Rongrong ()
 68. Li Dongheng ()
 69. Li Guixian ()
 70. Li Tielin ()
 71. Li Jinai ()
 72. Li Qianyuan ()
 73. Li Shenglin ()
 74. Li Zhaoxing ()
 75. Li Dezhu (), Korean
 76. Li Yizhong ()
 77. Yang Yuanyuan ()
 78. Yang Zhengwu (), Tujia
 79. Yang Huaiqing ()
 80. Yang Deqing ()
 81. Xiao Yang ()
 82. Wu Yi (), f.
 83. Wu Shuangzhan ()
 84. Wu Bangguo ()
 85. Wu Guanzheng ()
 86. He Yong ()
 87. Wang Guangtao ()
 88. Wang Shucheng ()
 89. Wang Xiaofeng ()
 90. Shen Binyi ()
 91. Song Fatang ()
 92. Song Zhaosu ()
 93. Song Defu ()
 94. Chi Wanchun ()
 95. Zhang Yunchuan ()
 96. Zhang Zhongwei ()
 97. Zhang Wentai ()
 98. Zhang Wenkang ()
 99. Zhang Yutai ()
 100. Zhang Zuoji ()
 101. Zhang Lichang ()
 102. Zhang Qingwei ()
 103. Zhang Qingli ()
 104. Zhang Xuezhong ()
 105. Zhang Chunxian ()
 106. Zhang Junjiu ()
 107. Zhang Gaoli ()
 108. Zhang Weiqing ()
 109. Zhang Fusen ()
 110. Zhang Dejiang ()
 111. Zhang Delin ()
 112. Lu Hao ()
 113. Abdul'ahat Abdulrixit (?·), Uygur
 114. Chen Yunlin ()
 115. Chen Zhili (), f.
 116. Chen Chuankuo ()
 117. Chen Liangyu ()
 118. Chen Jianguo ()
 119. Chen Kuiyuan ()
 120. Chen Bingde ()
 121. Chen Fujin ()
 122. Luo Gan ()
 123. Luo Qingquan ()
 124. Ji Yunshi ()
 125. Jin Renqing ()
 126. Zhou Qiang ()
 127. Zhou Xiaochuan ()
 128. Zhou Yongkang ()
 129. Zhou Shengtao ()
 130. Zhou Yuqi ()
 131. Zheng Wantong ()
 132. Zheng Silin ()
 133. Meng Xuenong ()
 134. Meng Jianzhu ()
 135. Xiang Huaicheng ()
 136. Zhao Keming ()
 137. Zhao Leji ()
 138. Zhao Qizheng ()
 139. Hu Jintao ()
 140. Niu Maosheng ()
 141. Yu Zhengsheng ()
 142. Wen Shizhen ()
 143. Jiang Futang ()
 144. Hong Hu ()
 145. He Guoqiang ()
 146. Yuan Weimin ()
 147. Raidi (), Tibetan
 148. Jia Qinglin ()
 149. Jia Zhibang ()
 150. Jia Chunwang ()
 151. Chai Songyue ()
 152. Qian Yunlu ()
 153. Qian Guoliang ()
 154. Qian Shugen ()
 155. Xu Caihou ()
 156. Xu Kuangdi ()
 157. Xu Youfang ()
 158. Xu Guangchun ()
 159. Xu Rongkai ()
 160. Xu Guanhua ()
 161. Gao Siren ()
 162. Guo Boxiong ()
 163. Guo Jinlong ()
 164. Tang Tianbiao ()
 165. Tang Jiaxuan ()
 166. Huang Ju ()
 167. Huang Huahua ()
 168. Huang Qingyi (), f.
 169. Huang Zhiquan ()
 170. Huang Zhendong ()
 171. Cao Gangchuan ()
 172. Cao Bochun ()
 173. Chang Wanquan ()
 174. Fu Tinggui ()
 175. Yan Haiwang ()
 176. Liang Guanglie ()
 177. Sui Mingtai ()
 178. Ge Zhenfeng ()
 179. Han Zheng ()
 180. Chu Bo ()
 181. Zeng Qinghong ()
 182. Zeng Peiyan ()
 183. Wen Zongren ()
 184. Wen Jiabao ()
 185. Pu Haiqing ()
 186. Meng Jinxi ()
 187. Lei Mingqiu ()
 188. Yu Yunyao ()
 189. Lu Yongxiang ()
 190. Xie Zhenhua ()
 191. Jing Zhiyuan ()
 192. Liao Hui ()
 193. Liao Xilong ()
 194. Teng Wensheng ()
 195. Bo Xilai ()
 196. Dai Bingguo (), Tujia
 197. Dai Xianglong ()
 198. Wei Liqun ()

Brief chronology

 1. 1st Plenary Session
 2. 2nd Plenary Session
 3. 3rd Plenary Session
  • Date: October 11-14, 2003
  • Location: Beijing
  • Significance: A Decision of the CPC Central Committee on Certain Issues Concerning the Socialist Market Economy System and a Proposal by the CPC Central Committee to Revise Parts of the State Constitution were adopted. Regulations to facilitate private enterprise were called for.
 4. 4th Plenary Session
  • Date: September 16-19, 2004
  • Location: Beijing
  • Significance: Hu Jintao delivered a report on behalf of the Politburo, Zeng Qinghong delivered an explanatory speech on the Decision of the CPC Central Committee on Strengthening the Party's Governance Capability. Jiang Zemin announced his retirement, and Hu Jintao was appointed Chairman of the Central Military Commission, with Xu Caihou replacing him as vice-chairman.
 5. 5th Plenary Session
  • Date: October 8-11, 2005
  • Location: Beijing
  • Significance: Hu Jintao delivered a report on behalf of the Politburo, Wen Jiabao made a report on the guidelines for the 11th Five-Year Plan. The goal to promote "social harmony" was launched. The official communique stressed on the "building of democratic rule of law, justice, sincerity, amity, vitality, stability and order", and simultaneously fostered the promotion of cross-straits relations with Taiwan and the "reunification of the motherland"; on March 15, an Anti-Secession Law had been adopted.
 6. 6th Plenary Session
  • Date: October 8-11, 2006
  • Location: Beijing
  • Significance: Hu Jintao delivered a report on behalf of the Politburo, Wu Bangguo made an explanatory speech on the Decision of the CPC Central Committee on Certain Major Issues in the Building of an Harmonious Socialist Society.
 7. 7th Plenary Session

External links


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

16th_Central_Committee_of_the_Communist_Party_of_China
   
Music Scenes