Referent
Get Referent essential facts below. View Videos or join the Referent discussion. Add Referent to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Referent

English

English Wikipedia has an article on:
Wikipedia

Etymology

refer +‎ -ent

Pronunciation

Noun

referent (plural referents)

 1. (semantics) The specific entity in the world that a word or phrase identifies or denotes.
 2. That which is referenced.

Derived terms

Related terms

Translations

Further reading

Anagrams


Catalan

Noun

referent m (plural referents)

 1. (linguistics) referent

Adjective

referent (feminine referenta, masculine plural referents, feminine plural referentes)

 1. referencing, referring

Derived terms


Czech

Pronunciation

Noun

referent m

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.: a person in a certain role
 2. referent (the specific entity in the world that a word or phrase identifies or denotes)
  • 1990, Helena B?li?ová, ?Ján Sedlá?ek, Slovanské souv?tí:
   Neur?enost referentu je toti? v tázací v?t? impulsem pro adresáta, aby referen?ní neur?enost - aspo? z hlediska mluv?ího - odstranil.
  • 1992, Slavia, Volume 61:
   Determinovaná NP je obvykle definována jako referen?n? u?itá NP, která presuponuje existenci referentu ve spole?ném univerzu promluvy mluv?ího a adresáta (neboli v ?e?ové situaci, na komunika?ní scén?).
  • 1992, Na?e ?e?:
   Jsou-li determinátory v singuláru, mohou, podle kontextu, odkazovat bud k jedinému referentu, anebo k v?t?ímu po?tu referent?.
  • 1999, Vladimír Havlík, Mezi jazykem a v?domím:
   Bezpochyby ne?eknu, ?e nerozumím tvrzení ,,Braque inicioval kubismus" jen proto, ?e je mi dostupný nanejvý? deskriptivní zp?sob identifikace referentu jména ,,Braque".
  • 2002, ?eská literatura, Volume 50:
   Eliminace referentu (de facto jeho vykázání mimo oblast významového smování) se stala programní sou?ástí saussurovské strukturální sémiotiky.
  • 2013, Lenka Gulová, ?Radim ?íp, Výzkumné metody v pedagogické praxi:
   Pro rozpoznání referentu (p?edm?tu reálného sv?ta) je podmínkou sjednaná konvence mezi mluv?ími. Pojmenování referentu je sociálním ?inem vznikajícím na rovin? sémantiky.

See also

Related terms

Further reading


Danish

Noun

referent

 1. referent (thing which word denotes)

Declension

Further reading


Latin

Verb

referent

 1. third-person plural future active indicative of refer?

Lower Sorbian

Etymology

Borrowed from German Referent, from Latin refer?ns, present participle of refer?.

Noun

referent m (feminine equivalent referentka)

 1. speaker ("one who makes a speech to an audience")

Declension


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

referent
   
Music Scenes